v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů


1.    Správce osobních údajů je společnost UNIVOX spol. s r.o, se sídlem Český Těšín, Kolonie 392/2 zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 407, IČ 14613409.

2.    Jaké údaje společnost shromažduje:
Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail. Subjekt osobních údajů registrací v internetovém obchodě nebo zasláním objednávky souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů.

3.    Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme:
Zpracováváme základní identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro řádné plnění závazků z obchodní spolupráce se zákazníky při dodávkách zboží a služeb, pro zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, za účelem plnění právních povinností vyplývajících z příslušných obecně platných právních předpisů.

4.    Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníky a po další dobu v souladu s obecně platnými předpisy.

5.    Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně na území České republiky a jsou zabezpečeny k neoprávněnému přístupu a ke zneužití k čemuž má správce vytvořeny odpovídající fyzická, elektronická a manažerská opatření. 

6.    Správce poskytuje osobní údaje zákazníků přepravním službám a to jen v rozsahu nutném pro řádné doručení zboží nebo poskytnutí služeb a také státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákony.

7.    Subjekt osobních údajů má právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz osobních údajů, může vznést námitku proti zpracování.