Zboží Vám bylo doručeno poškozené?

Při převzetí zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte. V případě mírného poškození,zásilku přeberte, ale na doklad o převzetí dopište „převzato s výhradou – poškozený obal.“
Je-li poškozeno zboží, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti do 3 pracovních dnů informovat buď přepravce, nebo naši společnost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pro zahájení reklamačního řízení je potřeba vyplnit elektronicky reklamaci zásilky.  Informaci zašelte co nejdříve na přepravce i naši společnost:
  1. PPL – oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 595 222 370, fax 595 222 386, e-mail: reklamace@ppl.cz
  2. další typy přeprav - hlaste neodkladně na grawerton@univox.cz, tel. 558 737 604 

Dodané zboží není kompletní či neodpovídá objednávce?

Prosíme, napište podrobnosti na grawerton@univox.cz, kde vám poradíme, jak dále postupovat nebo nás kontaktujte tel. 558 737 604-5.

Potřebujete opravit závadu na zboží?

Kontaktujte náš servis na mkoudela@univox.cz a popište problém. Odborně vám poradíme, zda je možné závadu odstranit svépomocí nebo ji máte zaslat k reklamaci.
Zboží je nutné předat do servisu osobně či přepravní službou na adresu: Univox s.r.o., GRAWERTON, Konská 602, 739 61 Třinec - Konská. U oprávněné reklamace v záruční době neplatíte poplatek za dopravu.
Pokud posíláte zboží do servisu, přiložte prosím:  
  1. kopii faktury v případě záruční opravy  (pokud nebude zásilka obsahovat tento dokument bude oprava považována a vyhodnocena, jako nezáruční),
  2. popis závady,
  3. kontaktní údaje (vč. dodací adresy, fakturační adresy),
  4. vyplněný REKLAMAČNÍ PROTOKOL.
V opačném případě nemůže být Vaše oprava vyřízena včas.

Jaká je lhůta pro vyřízení reklamace?

V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zákonné určení lhůty. Vždy se ovšem snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době. 

Kdo platí dopravu?

Náklady spojené s dopravou zboží nehradíte, pokud se jedná o opravu či odstranění vady u zboží v záruční lhůtě. Pozáruční opravy zboží jsou účtovány.

Důležité dokumenty: